• alle varianten tangles
  • babbelspellen
  • 004
  • steekje los
Babbelspel Babbelspel Junior EQ Babbelspel
Het originele Babbelspel € 65,00
Babbelspel Junior € 65,00 EQ Babbelspel € 65,00
 Het originele babbelspel - uitbreidingsset Aanvulling Junior Babbelspel   
Het Originele Babbelspel - Uitbreidingsset € 19,00

Babbelsppel Junior - Uitbreidingsset
€ 16,50
 
 

 

 

Originele Babbelspel
Leeftijd: 7 - 14 jaar

Krijg spelenderwijs meer inzicht in sociale vaardigheden

Het Babbelspel - basis nodigt op een speelse manier uit om een aantal sociale en interpersoonlijke vaardigheden concreet te oefenen.
De vaardigheden zijn opgesplitst in 6 rubrieken, die op het spelbord aangeduid zijn met 6 verschillende kleuren.
Per rubriek zijn er verder 80 opdrachtkaarten in overeenkomstige kleuren.

Het spel wordt het best gespeeld onder begeleiding en is bedoeld voor 2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar

Klik hier voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

 

Babbelspel Junior
Leeftijd: 4 - 6 jaar

Ontwikkel spelenderwijs sociale en emotionele vaardigheden

Het Babbelspel Junior nodigt kleuters op een speelse manier uit om de eerste sociale en inter- persoonlijke vaardigheden concreet te ontwikkelen en te oefenen en sluit perfect aan bij de ontwikkelingsdoelen muzische vorming voor kleuters.

De domeinen beeld, drama, beweging en attitude komen uitgebreid aan bod in dit spel.

Het spel wordt gespeeld onder begeleiding en is bedoeld voor 2 tot 8 spelers van 4 tot 6 jaar. De rol van de begeleider is bij dit spel van groot belang. Hij kan bijkomende, open vragen stellen om het gesprek te stimuleren maar ook kan hij andere kinderen uitnodigen om vragen te stellen aan zijn/ haar medespeler(s).

Het Babbelspel Junior is geen competatief spel, er zijn geen winnaars en geen verliezers. Iedereen die door dit spel te spelen een stap zet naar een betere communicatie is een winnaar. Wel moet elke speler trachten elk soort visje te bemachtigen, aldus elk soort opdracht goed uit te voeren en dus de verschillende vaardigheden te ontwikkelen.


EQ- babbelspel

Leeftijd: 7 - 12 jaar

Versterk spelenderwijs je emo- zelfbeeld en je omgang met anderen

"Je gevoelens kunnen herkennen en ze gebruiken om goede beslissingen te nemen. In staat zijn met je gevoelens om te gaan, ze een plaats te geven. Maar ook empathie tonen, gevoelens van anderen kunnen waarnemen en er rekening mee houden"

Een zeer belangrijk thema in deze samenleving, dat naast kennis een steeds belangrijkere plaats inneemt. Maar waarom is EQ nu juist zo belangrijk? EQ- voorvechters beweren dat iemand met een hoog EQ empathischer en daarom succesvoller is. EQ- tests worden daarom vaak gebruikt als onderdeel van personeelsselectie. Daarbij staat voorop dat niet alleen kennis maar ook empathie belangrijk is voor het succesvol functioneren in een organisatie. Logische beslissingen botsen immers vaak met emoties, spanningen en gevoeligheden.

EQ omvat dus zowel persoonlijke als sociale vaardigheden, die alle uitgebreid aan bod komen in dit spel.

Met het EQ Babbelspel worden kinderen vanaf 7 jaar spelenderwijs geconronteerd met allerlei verschillende emoties en situaties. Gevoelens worden zo bespreekbaar, kinderen leren zichzelf en elkaar op een andere manier kennen. 

Babbelspel Junior - Uitbreidingsset
Leeftijd: 4 - 6 jaar

Deze aanvullende kaartenset kan gebruikt worden in combinatie met het Junior Babbelspel. Zo krijgt het bekende spel een verrassend nieuwe inhoud en kan er op een speelse wijze gewerkt worden aan een betere verbale expressie, mondmotoriek en articulatie.

Bestsellers

koptelefoons totaal

Speciale info voor

button Ouders

Button professionals