Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De training Meldcode wordt verzorgd voor individuele professionals en voor organisaties.


De training die wordt verzorgd door Semmie Sprekend Spel & Training is een licentie training vanuit het ministerie van Volksgezondheid en Werkgelegenheid.

Datum
In company: datum in overleg
Open inschrijving: datum nog niet bekendTijd
10.00 – 14.30 uur 
Bij in company worden de tijden in overleg bepaald.

Locatie
In company: op locatie van opdrachtgever
Open inschrijving: Maassluis of Utrecht

Omschrijving
Op 1 januari 2019 gaat de huidige Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld veranderen.

De meldcode blijft uit dezelfde 5 stappen bestaan, alleen worden stap 4 (Wegen van het geweld of de kindermishandeling) en stap 5 (Beslissen; hulp organiseren of melden) verduidelijkt met afwegingsvragen en een afwegingskader.
De aanpassingen maken het inzichtelijker welke afwegingen  gemaakt en vragen  gesteld kunnen worden.

Achtergrond
De meldcode is een stappenplan die iedere professional die kinderen en jongeren begeleidt doorloopt wanneer er signalen zijn die zouden kunnen duiden op geweld. Het doel is de leefomgeving van kinderen, jongeren en volwassenen veilig te maken.


De meldcode is een stappenplan maar geen vaste wiskundige formule waar altijd dezelfde uitkomst uit komt en die je altijd op dezelfde manier interpreteert. Dat is onmogelijk. Zorg voor elkaar, ook vanuit professioneel standpunt of relatie, is altijd mensenwerk. De meldcode geeft wel duidelijke stappen die genomen worden en geven houvast en leidraad. De meldcode maakt bewust en het opnemen van de meldcode in het dagelijks werk door de pedagogische, sociale en GGZ professional is daarmee van duidelijk toegevoegde waarde. Zowel voor professional als de betrokken cliënten.

Het stappenplan in de kast te hebben staan is niet voldoende en is ook niet het doel van de meldcode. Geen kind ervaart meer veiligheid als zijn professioneel begeleider ooit wel eens iets gehoord heeft over de meldcode, maar bij wie de meldcode niet on-top-of-the-mind is.

Alle stappen; het signaleren, overleg met collegae, bespreken met betrokken, wegen van het geweld en het beslissen over de mogelijke hulp, hebben allemaal zoveel variabelen in zich, zoveel bekende en onbewuste weerstanden, dat het vrijwel onmogelijk is de meldcode echt in de dagelijkse praktijk toe te passen als deze niet regelmatig wordt doorleeft.

Daarom is het regelmatig ervaren van de meldcode van essentieel belang om de veiligheid van het kind of jongeren daadwerkelijk te kunnen bevorderen.

Doelgroep training
Alle professionals in hulpverlening en onderwijs zijn verplicht bekend te zijn met de meldcode en ermee te werken. Daarom is deze training geschikt voor iedere pedagogische, sociale en GGZ professional.

Werkwijze
Tijdens de training Nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gaan we opnieuw met verschillende werkvormen door de stappen heen en kijken welke obstakels en vragen er opgelost kunnen worden.  


Resultaat en toepassing van de training
Na het volgen van de training zijn de deelnemers bekend met de veranderingen in de meldcode en is er gekeken hoe de meldcode nog meer in het dagelijks werk kan worden geïmplementeerd, wat de eventuele obstakels zijn en hoe deze kunnen worden getackeld.

Competenties
Het uitgangspunt voor de inhoud en aanpak van de training, vormen de competenties “Geweld leren signaleren en (be)handelen”. Professionals dienen te kunnen signaleren, handelen en samenwerken bij geweldsproblematiek.

Gespecificeerd:
De beroepskracht is zich bewust dat geweld in huiselijke kring voorkomt en erkent dat hij, binnen zijn taken en mogelijkheden, een verantwoordelijkheid heeft in de aanpak ervan.

De beroepskracht is in staat om signalen van geweld te onderscheiden en te benoemen.

De beroepskracht kan een vermoeden van geweld nader (laten) onderzoeken en waar nodig hulpverlening in gang (laten) zetten om het geweld te stoppen.
De beroepskracht is in staat om zorgen en relevantie informatie op een open en respectvolle manier met betrokkenen te bespreken.
De beroepskracht is in staat de nodige hulp te verlenen om de achterliggende problematiek en de gevolgen van het geweld aan te pakken.
De beroepskracht is in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen.
De beroepskracht is in staat om goede afspraken te maken over de taken en verantwoordelijkheden van betrokken professionals.
De beroepskracht is in staat om de effecten van het eigen handelen en dat van anderen te evalueren.
 

Tijdsinvestering
4,5  uur

Financiële investering
In company: € 550,00 excl. BTW excl. reiskosten € 0,39 per km Maassluis-locatie
Maximaal 15 deelnemers
inclusief digitaal werkboek voor de deelnemers.

Bij een reistijd van meer dan 1,5 uur kan een meerprijs worden gerekend. Neem voor een offerte of meer informatie contact op met Sylvia van Asperen
training@semmie.net


Open inschrijving: € 99,00 incl. BTW en lunch

Bewijs van deelname
De deelnemers krijgen een certificaat vanuit het ministerie van VWS

Voor het opvoeren van deze training/ workshop bij SKJ maak je gebruik van de scholing in de vrije ruimte. Je ontvangt 0,5 punt per uur.

Bij aanmelding in “mijn SKJ” upload je:
- het certificaat dat je na afloop van ontvangt
- het dagprogramma ter verantwoording van het aantal urenDeze training wordt in verkorte vorm ook gegeven als gastles, intervisie- of teambijeenkomst of in combinatie met een workshop gespreksvoering met kinderen. Bij de verkorte workshop ontvangen de deelnemers een certificaat van Semmie en niet van het ministerie omdat dan niet het volledige programma van de licentie workshop wordt doorlopen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de nieuwe datum open inschrijving of meer informatie voor een in companyworkshop, gastles of congresworkshop? Neem dan contact op met Sylvia van Asperen via training@semmie.net of bel 010 – 752 62 77
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.