Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Onze missie met Semmie
Coaching, begeleiding en behandeling van  kinderen,  jongeren en volwassenen vergt een flinke dosis creativiteit, kundigheid, aanpassingsvermogen en empathisch vermogen van de pedagogisch, sociale en GGZ professional. Om deze vaardigheden optimaal te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat de professional niet bang is te zien en te ontdekken dat het werken met cliënten en hun netwerk een constante interactie is mét en een reflectie is op hem of haarzelf.

Evaluatie, zelfreflectie, kennisvergroting en zelfontwikkeling - met als doel de eigen persoon en het eigen handelen bewust en methodisch in te zetten om te ontwikkeling van het kind te stimuleren – zijn dan ook wezenlijke onderdelen van de professionele praktijk.

De inzet van spelmaterialen in diverse vormen dragen bij aan het behalen van behandel-, begeleidings-, en leerdoelen. Tevens ondersteunen zij de professional in creativiteit, breed denken en aansluiting vinden bij de cliënt.

Semmie Sprekend Spel en Training ontwikkelt, verbetert en stimuleert het gebruik van spelmateriaal door pedagogische, sociale en GGZ professionals met het delen van online kennis en ervaringen van professionals,  trainingen, workshops, spelmaterialen en boeken. Dit geeft professionals handvatten om binnen de (methodische) kaders van de praktijk efficiënter, creatiever, doelgerichter en met nog meer speel- en werkplezier te werken. 

Kernwoorden van Semmie zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid en deskundigheid.

 
Visie op de deelnemer
Wij geloven dat mensen altijd en overal leren, en voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij gaan daarbij uit van de authenticiteit van de deelnemers. Iedere persoon heeft specifieke kwaliteiten die hem maken tot wie hij of zij is.
In de trainingen willen wij de deelnemers ondersteunen in het herkennen, inzetten, ontwikkelen en eventueel bijsturen van de bij hen horende competenties. Binnen de trainingen en workshops willen wij de deelnemers het vertrouwen geven dat zij over de capaciteiten beschikken om bij kinderen en jongeren het ontwikkelingsvermogen te stimuleren.
Wij gaan er ook vanuit dat het werkplezier en de effectiviteit van het werk wordt vergroot wanneer een pedagogische professional dicht bij zijn persoonlijke kwaliteiten en drijfveren blijft en nieuwe mogelijkheden ontdekt. Hiermee kan hij, naast de inzet van methodische, therapeutische of andere professionele interventies, een unieke rol spelen in de (tijdelijke) weg die hij of zij met het kind of de jongere bewandelt.
 
Visie op opleiden
Juist omdat mensen constant in ontwikkeling zijn, kan training een zinvolle bijdrage leveren. In trainingen wordt bewust een georganiseerde vorm van leren gecreëerd. Binnen deze vorm wordt het leerproces van de deelnemer op een specifiek onderwerp geïntensiveerd en versneld in een richting die de deelnemer en opdrachtgever willen. Het is de taak van de trainer om de voorwaarden te creëren die ervoor zorgen dat de deelnemer optimaal gebruik kan maken van zijn lerende interventies en dat iedere deelnemer de training als zinvol ervaart.
 
Visie op trainers
De trainers vanuit Semmie zijn didactisch geschoold om deelnemers zoveel mogelijk in het leerproces  tot hun recht te laten komen. In onze ogen is het ontzettend belangrijk dat trainers over de juiste inhoudelijke kennis beschikken, en daarnaast in staat zijn tot zelfreflectie en evaluatie. Het is de taak van de trainer om het leerproces zo in te richten dat elke deelnemer de training als zinvol ervaart. De trainers hebben ruime ervaring  in het opleiden van volwassenen binnen een werkorganisatie en zijn in staat de deelnemer centraal te stellen.
 
Visie op kwaliteit
Zowel het trainen als het inhoudelijke werk van de pedagogische professional concentreren zich rond het intermenselijk contact. Tussen mensen vinden onmetelijk veel processen plaats die niet altijd direct traceerbaar en meetbaar zijn. Toch mag je er in beide professies vanuit gaan dat een professional zijn eigen handelen kan verantwoorden. Het bewust inzetten van interventies, therapeutische en didactische  vaardigheden zorgt voor een proces dat bewust geïndiceerd en daarmee doelmatiger is dan de spontane dagelijkse interacties.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies