nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Jij als pedagogisch professional

Als pedagogische professional heb je vanuit je ervaring en opleiding alles in huis om te werken met kinderen aan een sterk zelfbeeld en sociale vaardigheden. 

Omschrijving 
Als pedagogisch professional is het belangrijk een positieve invloed uit te oefenen op de gedachten vorming van kinderen en tieners. Er zijn verschillende manieren om kinderen en tieners in hun gedachten vorming te begeleiden. 

Gedachtekracht heeft invloed op je gedrag in de groep. Wanneer je met kinderen en tieners wilt werken aan het thema pesten is het inzetten van gedachtekracht een sterke tool. Dit geldt voor alle rollen rondom het pesten; of het nu gaat om degene die pest, gepest wordt, meeloopt of alleen ziet wat er gebeurd. Uiteraard gaan we in deze training ook in op het verschil tussen plagen, pesten en ruzie, online pesten, de rollen bij pesten als groepsprobleem, do’s en don’ts als het gaat om pesten voorkomen en aanpakken.

Na het volgen van deze bijscholing kun je een keuze maken uit de werkvormen van het spel ‘Ik denk me sterk’ om individueel en in groepsverband (zowel in subgroepjes als in een grote groep) toe te passen. Ook is het mogelijk om een serie opvolgende werkvormen te kiezen en een programma samen te stellen om een intensievere periode te werken rond gedachtekracht.

Doelgroep
Deze bijscholing is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van 6 tot en met 10 jaar en tieners van 10 tot en met 16 jaar. Dat zijn bijvoorbeeld professionals binnen het onderwijs; leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers. 

Ook professionals die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals trainers, kindercoaches, kindertherapeuten, en orthopedagogen kunnen zich aanmelden voor deze bijscholing.Werkwijze 
De training is interactief en ervaringsgericht. Dit betekent dat er wordt gewerkt met korte momenten van theoretische overdracht en er veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. 
Het werken met het spel ik denk me sterk staat centraal als middel om kinderen te ondersteunen bij het omgaan met elkaar. Een groot deel van de spelvormen mag u als professional ook zelf ervaren. Al spelende ontdekt u welke aandachtspunten er zijn voor de spelbegeleider.

De training is interactief, afwisselend in werkvorm

Er wordt gewerkt in een kleine groep zodat er voldoende aandacht is voor iedere inbreng maar dat maakt uiteraard wel dat het aantal plaatsen beperkt is. 

Na afloop
Na afloop ontvangt u de readers ikdenkmesterk-EXTRA, ikdenkmesterk-DE WORKSHOP, ikdenkmesterk-WEEKTEGENPESTEN met daarin de beschrijving van de theorie, spelvormen en een verwijzing naar literatuur.

Datum en tijd
Er is nog geen nieuwe datum bekend. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwe datum, dan kunt u ons dat laten weten via training@semmie.net

Locatie
Semmie Sprekend Spel & Training
Keucheniusstraat 3E
3144 EM Maassluis
010 - 752 62 77
 


 Stichting Omgaan met Pesten
Stichting Omgaan met Pesten erkent dat pesten als maatschappelijk probleem bestaat. Zij spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief) of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.  Zij zien pesten als een groepsprobleem: waar groepen samenkomen kan pestgedrag ontstaan. In deze visie kunnen diverse betrokkenen vanuit hun eigen positie handelen om pesten te bestrijden. Zij organiseren een cursus voor de functie van anti-pestcoördinator / coördinator sociale veiligheid voor professionals binnen het onderwijs en een opleiding tot trainer omgaan met pesten.

De trainers Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland en zijn trainers professionals. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s  ‘Sta Sterk op School ‘ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een buitenschoolse Sta Sterk training.

Stichting Omgaan met Pesten heeft het spel ‘Ik denk me sterk’ zonder winstoogmerk uitgegeven in samenwerking met Semmie Sprekend Spel en Training.
Kijk voor het volledige aanbod op de website: www.omgaanmetpesten.nl